Contracte

In vederea stabilirii unui parteneriat sunt necesare documentele de mai jos:

  • un contract cadru (protocol de colaborare) ce trebuie completat in 2 exemplare (va rugam ca la Preambul sa oferiti cateva detalii despre compania dumnevoastra);
  • pentru fiecare student, o conventie de practica care se completeaza in 3 exemplare (dupa ce vor fi semnate, doua raman la dvs.; unul il veti inmana studentului dupa finalizarea stagiului de practica).

Dupa ce le completati si le semnati, va rugam sa le aduceti la secretariatul Facultatii de Informatica; dupa semnare va vom returna exemplarul dumneavoastra.

Observaţie: Pentru fiecare student în anul 1 sau 2 de licență, sau anul 1 de master, se va semna un contract de stagii furnizat de facultate. Pentru cei care finalizează studiile în 2024 (anul 3 licență, respectiv anul 2 master), se pot semna contracte de stagii doar până în momentul în care îşi finalizează studiile (~25 Iunie 2024), deoarece, până în acel moment, ei au statutul de studenţi.

Vă recomandăm ca după semnarea convenției de practică de către toate părțile, aceasta să fie înmânată studentului doar după finalizarea stagiului.