Etapele Stagii pe Bune 2020

Studenţii aplica la stagiile prezentate pe situl www.stagiipebune.ro sau pe Stagii propuse de Companii

  Perioada : 7 Martie - 30 Aprilie

 • Studenţii pot aplica in mod continuu la stagii din momentul in care ofertele de stagiu apar pe site.

 • Companiile incep activitaţile de selecţie.

Companiile işi selectează stagiarii.

  Perioada : 18 Martie - 20 Mai

 • Selecţia se poate face pe măsura ce studenţii aplică la stagii

Rezultatele finale sunt centralizate

  Perioada : 20 Mai - 3 Iunie

 • Perioada de recrutare se incheie

 • Companiile anunţă facultatea asupra studenţilor selectaţi. Pentru fiecare student se va completa un contract de stagii care va fi adus la secretariatul facultaţii in 3 exemplare.

 • Observaţie: Pentru fiecare student în anul 1 sau 2, sau anul 1 de master, se va semna un contract de stagii furnizat de facultate. Pentru cei care finalizează studiile în 2020 (anul 3, respectiv anul 2 Master), se pot semna contracte de stagii doar până în momentul în care îşi finalizeaza studiile (~28 Iunie 2020), deoarece, până în acest moment, ei au statutul de studenţi.

Mai multe informatii legate de semnarea contractelor se gasesc aici.

Desfăşurarea stagiilor

  Perioada : 20 Iunie - 1 Octombrie

 • Stagiarii desfăşoara stagiile la care au fost admişi in cadrul companiilor

 • Durata recomandată de desfăşurare a stagiilor este de 3 luni

Evaluarea programului

  Perioada : 1 Octombrie - 1 Noiembrie

 • După incheierea stagiilor, membrii echipei "Stagii pe Bune" participă la discuţii cu reprezentanţii companiilor pentru a evalua efectele programului