Etapele Stagii pe Bune Iași 2024

Studenţii aplica la stagiile prezentate pe situl www.stagiipebune.ro.

  Perioada : 11 Martie - 30 Aprilie

 • Studenţii pot aplica in mod continuu la stagii din momentul in care ofertele de stagiu apar pe site.

 • Companiile incep activitaţile de selecţie.

Companiile işi selectează stagiarii.

  Perioada : 18 Martie - 26 Mai

 • Selecţia se poate face pe măsura ce studenţii aplică la stagii.

Rezultatele finale sunt centralizate

  Perioada : 27 Mai - 9 Iunie

 • Perioada de recrutare se incheie.

 • Companiile anunţă facultatea asupra studenţilor selectaţi. Pentru fiecare student se va completa un contract de stagii care va fi adus la secretariatul facultaţii in 3 exemplare.

 • Observaţie: Pentru fiecare student în anul 1 sau 2 de licență, sau anul 1 de master, se va semna un contract de stagii furnizat de facultate. Pentru cei care finalizează studiile în 2024 (anul 3 licență, respectiv anul 2 master), se pot semna contracte de stagii doar până în momentul în care îşi finalizează studiile (~25 Iunie 2024), deoarece, până în acel moment, ei au statutul de studenţi.

Mai multe informatii legate de semnarea contractelor se gasesc aici.

Desfăşurarea stagiilor

  Perioada : 8 Iulie - 30 Septembrie

 • Stagiarii desfăşoară stagiile la care au fost admişi în cadrul companiilor.

Evaluarea programului

  Perioada : 1 Octombrie - 1 Noiembrie

 • După încheierea stagiilor, membrii echipei "Stagii pe Bune" participă la discuţii cu reprezentanţii companiilor pentru a evalua efectele programului.